Klicka för att zooma

6 vanliga logotypmisstag att undvika

28 augusti, 2013

Idag är viktigare än någonsin att företag tydligt kommunicerar dess budskap. Det enklaste sättet att göra detta är att ha en bra logotyp. I den här artikeln går vi igenom sex stycken vanliga misstag man kan göra när man skapar en företagslogotyp. Försök att undvika de här vanliga misstagen så är du en bra bit på vägen.

För komplicerad form

När man skapar en logotyp är det viktigt att man kommer ihåg att logotypen ska användas i flera olika format. Logotypen kommer användas i mindre storlekar, både i tryck på och på Internet. När den förminskas blir detaljer mindre, otydligare och de kan då flyta ihop. Ditt företags logotyp är till för att skapa igenkänning och inte förvirring, det är därför bra att hålla det enkelt och då uppstår troligen inte heller detta problemet.

Använder inte vektorgrafik

När man skapar en logotyp är det nödvändigt att man inte använder fotografier i logotypen. Vanliga bilder kan nämligen inte skalas fritt utan tar skada när man förminskar eller förstorar den. Man ska istället skapa logotypen i vektorgrafik som till skillnad mot vanliga fotografier kan skalas utan att skärpan påverkas. Det här formatet behåller skärpan genom att linjerna kalkyleras varje gång man använder logotypen.

Dålig användning av färger

När man skapar en logotyp i flera färger är det en del saker man måste komma ihåg att se över. Färgerna måste först och främst passa ihop, de måste helt enkelt se bra ut tillsammans. Logotypen kommer användas i flera olika utföranden och varianter. Man måste därför se till att symbolen fungerar och känns igen i gråskala samt i svart och vitt. Förlitar man sig på färger för att få en effekt kommer logotypen se helt annorlunda ut i svart och vitt. Den allra bästa lösningen på detta problem är att man börjar designa logotypen i svart och vitt för att i slutskedet välja färger. På detta vis blir inte logotypens design beroende av färger.

Typsnittet passar inte företaget

Det är väldigt vanligt med typografiska problem i logotyper och det finns flera saker man kan göra fel. Ett mycket vanligt misstag är att använda ett typsnitt som inte passar ihop med företaget. Typsnitt har en egen karaktär och måste dels passa symbolen, men även företaget. Ett lekfullt handskrivet typsnitt kanske passar bra till ett leksaksföretag men inte till en advokatbyrå. Undvik dessutom gärna typsnitt som återfinns i vanliga ordbehandlare eftersom de är väldigt vanliga och inte särskilt unika.

Använder för många typsnitt

Förutom att välja fel typsnitt kan designern göra misstaget att välja alldeles för många typsnitt i logotypen. Använder man för många typsnitt kan det orsaka förvirring och läsbarheten blir hotad. En bra utgångspunkt är att man ska begränsa antalet till två typsnitt med olika tjocklekar per logotyp.

Dålig användning av typsnitt

Utöver att välja själva typsnittet kan man även behöva justera hur det ser ut genom att förändra avstånd mellan tecken och rader. Teckenavståndet kan avgöra om logotypen ser bra ut, det får inte vara för nära varandra eller för långt ifrån varandra. Precis som att välja för många typsnitt ska man vara försiktig med att använda olika tjocklek eller blanda kursiv och rak text för mycket. Läsbarheten påverkas då till det negativa och det är bättre att hålla det enkelt.

Få gratis logoförslag

Testa vår logotypgenerator gratis idag. Logosack gör det snabbt och enkelt att köpa ny logotyp.

Inga designkunskaper är nödvändiga!

Få gratis logoförslag

Testa vår logotypgenerator gratis idag. Logosack gör det snabbt och enkelt att köpa ny logotyp.

Inga designkunskaper är nödvändiga!