Klicka för att zooma

Att tänka på när man väljer ett företagsnamn

12 april, 2013

När man startar ett nytt företag måste man välja ett passande företagsnamn. Det kan vara svårt att komma på ett företagsnamn som både är slagkraftigt, unikt samt lätt att komma ihåg. Ditt val kan vara avgörande för företagets framtid eftersom det är det första kunder tänker på när de kommer i kontakt med er. I regel får man bara en chans att göra ett första intryck. Det är därför väldigt viktigt att ägna tid åt att komma på ett bra namn som kan representera företaget väl i lång tid framöver.

Förbered och planera

Resonera och kom överens om grundförutsättningar innan idéprocessen påbörjas. Fastställ några specifika ramar och vad företagsnamnet ska signalera. Ska namnet signalera ursprung, en specifik plats eller andra värden? Man bör även ha en god idé av vad företagets kärnvärden är. När man studerar företagets kärnvärden har man sannolikt även en idé eller bestämd vision om hur och vad man vill att företaget ska vara i nuläget och i fortsättningen. Detta kan sedan vara en bra utgångspunkt för företagsnamnet, men även utformningen av företagets logotyp. Namnet behöver inte säga allt utan håll namnet i sin enkelhet och blanda inte in alla värden och säljargument. Är man för detaljerad kan det slå tillbaka på företaget om man inte uppfyller de som utlovas i företagsnamnet.

Namnet måste stå sig genom tiderna

Tänk på att företagsnamnet skall hålla under en lång tid och bör därför inte utformas efter trender som känns omoderna efter en tid. Det är även viktigt att namnet är lätt att uttala och att komma ihåg. För att undvika uttalsfel bör man fundera på vilket språk företagetsnamnet ska vara på, särskilt om man ska verka på den internationella marknaden. Man bör således ha en klar uppfattning om var företaget ska arbeta i framtiden när man namnger företaget.

Internetnärvaro är ett måste

I dag är det självklart att man som företag ska ha en webbplats på Internet och det medför vissa begränsningar när man väljer företagsnamn. Domännamnet, det namn man skriver in för att besöka en sida, är väldigt viktigt att det inte kan misstolkas, stavas fel, är lätt att komma ihåg och framförallt finns tillgängligt. Företaget måste minst ha de viktigaste domäner som slutar på .se eller .com adress. Om det anses svårt kan enklare modifieringar av företagsnamnet räcka för att lyckas. Detta är särskilt viktigt när det underlättar för kunden att hitta företaget utan att behöva använda olika sökmotorer.

Utveckla hela företagsidentiteten

Första steget är att finna ett bra företagsnamn, men det slutar inte där. När man väl har bestämt sig för ett namn måste man fortsätta att utveckla varumärket till att fungera som en entitet. Det kan inkludera en slogan och utveckla en logotyp och annat material som matchar med namnet. Innan man har valt att arbeta vidare med ett företagsnamn är det viktigt att man inte bestämmer sig förhastat utan att fundera på om det verkligen överensstämmer med vad man vill att företaget ska förmedla.

Vi på Logosack har gjort det lättare för nystartade företag att testa hur en logotyp med ditt nya företagsnamnet skulle kunna se ut utan långa vänteperioder. Du kan se gratis förslag på företagslogotyp direkt med hjälp av vår logogenerator. När du sedan bestämt och köpt logotyp får du den färdig och leverad inom två dygn!

Få gratis logoförslag

Testa vår logotypgenerator gratis idag. Logosack gör det snabbt och enkelt att köpa ny logotyp.

Inga designkunskaper är nödvändiga!

Få gratis logoförslag

Testa vår logotypgenerator gratis idag. Logosack gör det snabbt och enkelt att köpa ny logotyp.

Inga designkunskaper är nödvändiga!