Klicka för att zooma

Dolda budskap i logotyper

27 maj, 2013

Att utforma en logotyp är som tidigare nämnt ingen lätt uppgift. Logotyper har en viktig funktion att förmedla ett visst budskap till publiken. I vissa fall är det inte bara ett budskap som logotypen förmedlar. Vid närmare granskning av vissa logotyper döljer sig så kallade sublima meddelanden. Det är ett meddelande som våra sinnesorgan uppfattar men vårt medvetna inte registrerar.

Nedan följer några exempel på logotyper där sublima meddelanden förekommer, det kan vara givande att studera innan du sätter ingång arbetet med att välja din logotyp.

FedEx logotyp omnämns som den mest kända logotypen med ett dolt budskap. Vid noga granskning ser du hur en pil göms mellan bokstäverna E och X. Pilen ska symbolisera snabbhet och precision som är företagets viktigaste säljargument.

Ett grönt träd är lätt att urskilja i Greenlabs logotyp. Vid närmare anblick kan trädkronan även tolkas som en hjärna och symboliserar den starkt intellektuella kapaciteten som företaget besitter.

Vid första anblicken ser inte amazons logotype ut att gömma särskilt mycket. Men visst ser den gula pilen ut som ett leende? Det symboliserar att de vill göra sina kunder glada och nöjda över sina köp. Vid vidare granskning startar pilen på bokstaven A och slutar på bokstaven Z, vilket kan kopplas till att butiken har ett brett produktsortiment från A till Z.

Northwest Airlines logotyp innehåller även den en del gömda meddelanden. För det första går det att hitta bokstäverna N och W i den vänstra ringen. Däremot kan det vara svårare att se att samma ring bildar ett kompass som pekar i riktning mot nordväst.

NBC som är ett av de största tv-bolagen i USA har den välkända logotypen med en påfågel i sin logotype. Det du kanske inte vet är att påfågelns stjärtfjädrar symboliserar de sex divisioner som fanns vid tidpunkten logotypen skapades. Att fågelns huvud är vänt till höger ska illustrera en strävan framåt.

Att chokladen Toblerone går att koppla till landet Schweiz kanske inte känns som en överraskning med tanke på att en alptopp används i logotypen. Det som däremot kan vara okänt är att den har sitt ursprung i staden Bern. Det som är intressant är att man kan finna en referens till staden i logotypen om man noggrant granskar berget. Bern kallas nämligen även för “The city of Bears” och det är just en björns silhuett man kan beskåda i logotypen.

I de ovannämnda exemplen visar vi exempel på logotyper som sublimt förmedlar företagets kärnvärden och historia. Det kan vara en god idé att tänka på logotypen som något mer än bara ett sätt att visa företagets namn. Man kan nämligen säga säga så mycket mer om företaget genom att ha en genomtänkt logotyp.

Vill du att Din logotyp ska lyfta fram företagets styrkor på ett genomtänkt sätt? På Logosack får du flera hundra logotypförslag på hur din logotyp skulle kunna se ut. Vill du istället ha en skräddarsydd logotyp kan vi även hjälpa dig med det här.

Få gratis logoförslag

Testa vår logotypgenerator gratis idag. Logosack gör det snabbt och enkelt att köpa ny logotyp.

Inga designkunskaper är nödvändiga!

Få gratis logoförslag

Testa vår logotypgenerator gratis idag. Logosack gör det snabbt och enkelt att köpa ny logotyp.

Inga designkunskaper är nödvändiga!