Klicka för att zooma

Vad en grafisk profil är och varför den är viktig

17 maj, 2013

När man startar ett nytt företag är det mycket som behöver göras och organiseras. Vanligt förekommande i uppstartsfasen är ett stort kundfokus. Därför prioriteras sällan mycket tid internt t.e.x. för att skapa en grafisk profil. En grafisk profil kan beskrivas som ett regelverk för hur företagets grafik ska se ut och användas. Har man inte bestämt något av detta blir kvalitén förr eller senare lidande och företagets kommunikation kan ses som oprofessionell om materialet man använder ser olika ut varje gång.

Vad innehåller en grafisk profil?

Den grafiska profilen beskriver användandet av grafisk kommunikation och hur det ska se ut men även vilka färger och typsnitt som ska användas. Företag använder många olika material och därför är det viktigt att överväga vad man ska utforma. Det finns några självklara saker som logotyp och kontorsmaterial som visitkort och brevpapper. Man kan även komplettera med mönster, foton eller illustrationer för att skapa ett gemensamt bildspråk. För att försäkra att alla använder materialet på samma sätt skriver man ner allt i en grafisk manual. Manualen används sedan som riktlinje i hur grafiken ska användas och se ut. Målet är att allt material ska kännas sammanhängande och genom detta ska skapa igenkänning för företaget och varumärket.

Varför ska man ha en grafisk profil?

Har man inga regler för hur man kommunicerar inom företaget kommer det uppstå problem för eller senare när nytt material skapas eller när olika personer gör material. Innehåller sedan materialet olika typsnitt, färger, mönster, utformning och kanske även logotyp kan mottagaren behöva tänka en extra gång för att koppla till samma avsändare. Intrycket blir oprofessionellt, hafsigt och varumärket blir således lidande. En grafisk profil resulterar således i en högre grad av igenkänning och att det blir lättare för flera personer att arbeta med samma material.

Ett första steg till att skapa en grafiska profil kan vara att utgå från ert företags logotyp och arbeta utifrån den. Sedan kan man fortsätta med färgval, typsnitt och förhoppningsvis faller sig profilens karaktär naturligt. På Logosack hjälper vi dig snabbt och enkelt att tillgodose dig med en logotyp enligt dina önskemål. Använd gärna vår logotypgenerator med fördesignade logotyper och se om du kan hitta en logotyp för ditt företag.

Få gratis logoförslag

Testa vår logotypgenerator gratis idag. Logosack gör det snabbt och enkelt att köpa ny logotyp.

Inga designkunskaper är nödvändiga!

Få gratis logoförslag

Testa vår logotypgenerator gratis idag. Logosack gör det snabbt och enkelt att köpa ny logotyp.

Inga designkunskaper är nödvändiga!